ขาย Arduino ซื้อ Arduino อุปกรณ์ Arduino

ขาย Arduino ซื้อ Arduino อุปกรณ์ Arduino Sensor ครบที่สุด ส่งไว ส่งฟรี


สอน Arduino เรียนฟรี มีคลิป (คอร์สสอน Arduino นี้ บางที่เก็บเงินค่าเรียน)
Arduino เรียนฟรี สอน Arduino ไม่มีกั๊ก สำหรับ


ทำเพื่อแบ่งปัน แจกฟรี ห้ามนำไปจำหน่ายหรือเก็บเงินค่าเรียน !!!
https://www.allnewstep.com/

Arduino คืออะไร
Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open up Resource คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Components และ Computer software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด (ดูตัวอย่างรูปที่ 1) หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ (ดูตัวอย่างรูปที่ two) เช่น Arduino XBee Defend, Arduino Audio Shield, Arduino Relay Protect, Arduino GPRS Protect เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย

จุดเด่นที่ทำให้บอร์ด Arduino เป็นที่นิยม

ง่ายต่อการพัฒนา มีรูปแบบคำสั่งพื้นฐาน ไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
มี Arduino Group กลุ่มคนที่ร่วมกันพัฒนาที่แข็งแรง
Open up Hardware ทำให้ผู้ใช้สามารถนำบอร์ดไปต่อยอดใช้งานได้หลายด้าน
ราคาไม่แพง
Cross System สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได้


รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino

one. เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ผ่านทางโปรแกรม ArduinoIDE ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Arduino.cc/en/key/software package
2. หลังจากที่เขียนโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่ใช้และหมายเลข Com port
3. กดปุ่ม Confirm เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ Compile โค้ดโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม Upload โค้ด โปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino ผ่านทางสาย USB เมื่ออับโหลดเรียบร้อยแล้ว here จะแสดงข้อความแถบข้างล่าง “Carried out uploading” และบอร์ดจะเริ่มทำงานตามที่เขียนโปรแกรมไว้ได้ทันที
four. I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะทำหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น Pin0,one เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,ten และ 11 เป็นขา PWM
five. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader
6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino
7. I/OPort: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0-A5
8. Electrical power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +three.3 V, +5V, GND, Vin
nine. Electric power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-twelve V
10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ทำหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะติดต่อกับ Computer ผ่าน Atmega16U2Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *